4 nov. 2008

Versete omise din Biblie. Partea I (?)

1. Iar în ziua a 7-a S-a odihnit, şi Şi-a promis că-Şi va continua munca ziua următoare.

...

1. şi odihnindu-se Adam, la umbra unui copac înalt, văzu el gorile care strigau şi se băteau în piept cu menirea să-l supere şi să-l întărâte, 
2. iar Adam luând două pietre le lovi una de cealaltă şi o scânteie se făcu din ciocnirea lor şi o flacără se făcu din acea scânteie 
3. şi Adam spuse: "Iată, căci eu am găsit a face foc 
4. şi nici o gorilă nu-mi va mai aduce supărare şi întărâtare, nici mie, nici celor ce vor veni după mine."

...

1. şi Cain vrând să ascundă păcatul său, hotărî să-l ascundă pe fratele său într-un zmeuriş 
2. şi văzând că fratele său era greu a fi purtat, căci mâncase bine în acea dimineaţă, se uită în jur 
3. şi văzu nişte butuci rotunzi din care fratele său vroia a-şi face un leagăn de care să se bucure alături de Cain
4. şi Cain luă butucii şi îi aşeză sub fratele său şi făcându-l să alunece pe butuci, Cain îşi ascunse fratele în acel zmeuriş.

...

1. şi Noe văzu risipa ce-o făcuse construind corabia în lungime de trei sute de coţi, în lăţime cincizeci de coţi şi în înălţime de treizeci de coţi
2. şi spuse la fiii săi: "Iată, ce risipă am făcut construind această corabie."
3. şi fiii săi spuseră "Da", şi nu s-a mai vorbit despre asta.

...

1. Şi Noe era supărat căci velociraptorii scăpaseră din cuşca lor, şi mare necaz făcură.
2. Şi plângând Noe după ce Sem şi Ham şi Iafet au fost mâncaţi de velociraptori, Dumnezeu îi apăru
3. Şi spuse "Noe, nu mai ai fii şi nici inorogi şi nici ciclopi şi nici mamuţi.
4. Pune-ţi familia ce a mai rămas la adăpost şi ia acea furcă şi găseşte şi jertfeşte velociraptorii în Numele Domnului Tău,
5. Căci ei sunt sămânţa diavolului şi furia ta va fi spălată în sângele lor."
 
...

1. Şi punându-se în genunchi , regele Babilonului începu să-l strige pe Domnul Dumnezeu hulindu-l
2. şi spunându-i că-i un Dumnezeu răutăcios, căci nu l-a lăsat a construi orfelinatul său pentru toţi copiii părăsiţi din lume
3. Şi Dumnezeu trimise semn pe cer de se făcură norii aidoma unei palme deschise ţinute înaintea unui nas.

...

1. Şi căzând Lot obosit după fuga sa, îşi aminti şi începu a se întrista căci nevasta sa s-a prefăcut în stâlp de sare,
2. Şi căci şi-a uitat pisica în cetatea Sodomei, şi cetatea Sodomei era acum acoperită de foc şi pucioasă.
3. Şi Dumnezeu văzându-l supărat, i-a trimis lui Lot un crab uriaş
4. De care Lot se bucură şi căruia i-a dat un nume şi pe care l-a păstrat şi l-a îngrijit pentru totdeauna şi totdeauna.

...

1. Dar Avraam înţelese că Domnul îi încearcă din nou credinţa
2. Şi nu luă în seamă berbecul arătat de îngerul Domnului, şi se întoarse la Isaac, aflat pe jertfelnic,
3. Şi îi spintecă pieptul cu cuţitul său ascuţit şi îi scoase inima şi i-o arătă Domnului
4. Şi îngerul Domnului privi din cer şi îşi izbi fruntea puternic cu palma sa dreaptă.3 comentarii:

Himera_M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Himera_M spunea...

"Iar în ziua a 7-a S-a odihnit, şi Şi-a promis că-Şi va continua munca ziua următoare."
... caci Dumnezeu l-a creat pe student dupa chipul si asemanarea Sa. Q.E.D. !

Sebastian spunea...

Nu pune sub îndoială pe Domnul căci în cele din urmă totul va fi scris în Lucrarea Sa de Diplomă. Cât de curând - nu ştim sigur când pentru că El vrea să iasă perfectă şi de-aceea nu-şi impune un termen limită.