10 ian. 2009

Versete omise din Biblie. Din nefericire, Partea a II-a.


1. Şi Esau, găsindu-se în pustietate, se uită înspre răsărit şi înspre apus, înspre miazănoapte şi miazăzi

2. şi văzu că aceasta într-adevăr era pustietate, căci nimeni nu se vedea, nici fiu a lui Adam nici dobitoacă 
3. şi se aşeză lângă un chiparos şi se pregăti a-şi împinge murdăria
4. şi dintr-o dată Domnul Dumnezeu îi trimise semn din cer şi cerul se-ntunecă 
5. şi Îngerul lui Dumnezeu apăru înalt cât munţii şi cu o sabie de foc şi grăi lui Esau cu vocea tunetelor
6. "Esau, acesta este un chiparos sfânt, şi blestemul Domnului să cadă pe tine dacă îţi împingi murdăria lângă el"
7. şi Esau se-nfricoşă tare şi îşi dădu drumul murdăriei, şi pică într-un somn adânc. 
8. şi Domnul Dumnezeu şi Îngerul său chicotiră în cer.

...

1. Iosif a visat un vis şi se grăbi în mijlocul câmpului pentru a le povesti fraţilor săi ce a visat.
2. şi fraţii săi, ascultând despre cum snopii lor s-au închinat snopului lui Iosif, i-au spus lui Iosif:
3. "Iosife, cum de ai venit dezbrăcat pe câmp, în văzul şi ruşinea lumii?" şi Iosif se-nspăimântă tare
4. şi se trezi, căci acesta era un vis, şi ieşind pe uşa cortului după ce se îmbrăcă, începu să cadă de la o mare înălţime
5. şi Iosif se trezi din nou, căci şi acesta era un vis, şi merse pe câmp, şi îşi văzu cei şapte fraţi, 
6. fiecare dintre ei cu un ochi în mijlocul frunţii, şi acum ştia că este treaz.

...

1. Şi rătăcind prin pustietate, Neamul lui Israel găsi o dobitoacă ce nu fuse cunoscută până atunci
2. şi Neamul i-a spus lui Moise: "După cioc, să fie aceasta un soi de orătanie, precum o raţă?"
3. Şi Moise răspunse Neamului: "Dar, Neam al Israelului, nu vezi că această dobitoacă merge pe toate cele patru picioare şi are corpul acoperit cu păr, ca un şobolan?"
4. Dar Neamul continuă să se amăgească, în pofida spuselor lui Moise: "Dar priveşte, Moise, căci dobitoaca dinaintea noastră cloceşte ouă."
5. Şi Aaron, după 6 luni de tăcere şi de măcinat al dinţilor, spuse lui Moise: "Moise, vreau să schimbăm câteva cuvinte privind harta pe care ai desenat-o."

...

1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2. "Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.
3. De Obadia, fiul lui Iţac, să nu vă apropiaţi, căci este o persoană urâcioasă şi a vorbit urât despre Moise.
4. Şi Moise l-a auzit cât de urât a vorbit şi despre Domnul, Dumnezeul vostru,
5. şi Domnul, Dumnezeul vostru l-a auzit pe Obadia cum i-a hulit numele.
6. Mai mult, ridicaţi un cort fără uşi împrejurul său şi pe drum aşezaţi-i o pânză neagră pe cap.
7. În acest fel el va crede mereu că este noapte, şi nu-şi va mai folosi limba necurată pentru a vorbi urât despre Moise sau despre Domnul, Dumnezeul vostru
8. şi în schimb va dormi stând sau va dormi umblând, căci este sărac cu duhul."

...

1. Şi Iov primi o pâine uscată de la sluga unui om bogat şi aduse mulţumiri şi binecuvântări slugii
2. şi cu degetele roase de lepră luă cuţitul ce-i mai rămase şi scurmă cu acesta seul de pe fundul unei ulcele găsite pe stradă  
3. şi unse pâinea cu acel seu, lăcrimând şi umezindu-şi buzele, căci urma să mănânce după îndelungată foamete,
4. şi pâinea îi căzu din mână pe jos, pe partea unsă cu seu, şi Iov oftă.

...

1. Şi vâzându-l pe uriaşul Goliat doborât, David luă o sabie şi îi tăie capul de la gât şi mult sânge curse din acel cap 
2. şi David arătă capul Neamului Israelului şi spuse: "Iată, Popor al Israelului, acest cap îl vom fierbe şi vom hrăni cu el porcii sălbatici" 
3. şi Neamul Israelului tăcu jenat şi făcu semn lui David să privească în spatele său
4. şi în spatele său stăteau nevasta văduvită a lui Goliat şi cei 4 copii mici ai săi, Zaharia, Ephram, Goliat jr. şi Raşela,
5. şi mare ruşine se pogorî asupra lui David.